Τα Έργα μας

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κατασκευάσαμε περισσότερα από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα έξυπνων και εμπορικών γεωργικών θερμοκηπίων για πελάτες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Κεντρική Ασία και άλλες περιοχές, βοηθώντας τους να επιτύχουν τον στόχο της αύξησης της παραγωγής και της μείωσης του κόστους παραγωγής.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κατασκευάσαμε περισσότερα από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα έξυπνων και εμπορικών γεωργικών θερμοκηπίων για πελάτες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Κεντρική Ασία και άλλες περιοχές, βοηθώντας τους να επιτύχουν τον στόχο της αύξησης της παραγωγής και της μείωσης του κόστους παραγωγής.